تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

بررسی ابعاد موافقت‌نامه پاریس

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > بررسی ابعاد موافقت‌نامه پاریس

مقدمه

در آذرماه سال ۱۳۹۴، موافقت‌نامه‌ای در شهر پاریس حاصل شد که بر اساس آن کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل[۱]، نسبت به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر زمین متعهد شدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. هدف از این معاهده بین­المللی کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن انسان‌ساز است تا در اثر آن، جلوی افزایش ۲ درجه‌ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود. مطابق این موافقت‌نامه قرار است با کمک‌های مالی و فناورانه کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسید کربن، گامی در جهت ارتقای فناوری‌ها و نیز سازگاری با تغییرات اقلیمی فراهم گردد.

فهرست

مقدمه ۳

۱-محورهای استدلال موافقان موافقت‌نامه پاریس… ۴

۱ـ۱٫ جلوگیری از گرمایش و تغییرات اقلیم کره‌ی زمین. ۴

۲ـ۱٫ اصلاح الگوی مصرف انرژی. ۴

۳ـ۱٫ کاهش آلودگی هوا ۵

۴ـ۱٫ انتقال فناوری و دریافت تسهیلات بین‌المللی. ۵

۵ـ۱٫ همسویی با سیاست‌های کلی محیط‌زیست.. ۶

۲ـ محورهای استدلال منتقدان اجرای موافقت‌نامه پاریس… ۶

۱ـ۲. مغایرت موافقت‌نامه پاریس باسیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی. ۶

۲ـ۲. کاستن از سرعت رشد اقتصادی. ۶

۱ـ۲ـ۲٫ رابطه رشد اقتصادی با انتشار گاز دی‌اکسید کربن. ۷

۲-۲-۲٫ شیوه‌ی کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن مانع اصلی رشد اقتصادی. ۸

۳ـ۲٫ از دست دادن مزیت برخورداری از منابع نفت و گاز ۹

۴ـ۲. چالش‌های علمی مطرح درباره موافقت‌نامه پاریس… ۱۰

۱ـ۴ـ۲٫ عدم اجماع علمی در تأثیر گاز دی‌اکسید کربن برافزایش دما و تغییر اقلیم. ۱۰

۲-۴-۲٫ آلاینده نبودن گاز دی‌اکسید کربن. ۱۰

۵ـ۲. تبعات سیاسی-امنیتی پذیرش موافقت‌نامه پاریس… ۱۰

۱ـ ۵ ـ۲٫ مشخص نبودن سازوکار نظارت بر اجرای موافقت‌نامه پاریس… ۱۰

۲ـ ۵ ـ۲٫ الزام حقوقی اجرای موافقت‌نامه پاریس و تحریم در صورت عدم اجرا ۱۱

۶ ـ۲. ابهام در چگونگی انتقال فناوری و دریافت تسهیلات بین‌المللی. ۱۱

۷ـ۲٫ هزینه داشتن خروج از موافقت‌نامه پاریس… ۱۲

۸ـ۲٫ ایجاد زمینه‌ی افشای اطلاعات کشور در فضای بین‌الملل. ۱۲

۳ـ جمع‌بندی و پیشنهادها ۱۲

۱ـ۳٫ جمع‌بندی. ۱۲

۲ـ۳٫ پیشنهادها ۱۳

۱ـ۲ـ۳٫ عدم تعجیل در تصویب موافقت‌نامه به جهت مشخص شدن سازوکار اجرایی آن. ۱۳

۲ـ۲ـ۳٫ تغییر برنامه مشارکت ملی معین مدنظر (INDC) 13

۴ـ پیوست‌ها ۱۴

 

جمع‌بندی

موافقت‌نامه پاریس معاهده‌ای بین‌المللی است که بیش از ۱۹۵ کشور آن را امضا کرده‌اند و ایران هم در صورت تأیید موافقت‌نامه پاریس توسط شورای نگهبان به‌عنوان یک عضو به این پیمان بین‌المللی متعهد خواهد بود. از نگاه موافقان، این معاهده موجب اصلاح الگوی مصرف، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تغییر اقلیم، انتقال فناوری­های جدید به کشور، تأمین مالی از سوی کشورهای درحال‌توسعه و همچنین همسویی باسیاست‌های کلی محیط‌زیست خواهد شد. اما از سوی دیگر مخالفان ادعا می‌کنند موافقت‌نامه پاریس می‌تواند باعث محدودیت در توسعه اقتصادی، از دست دادن مزیت نسبی برخورداری از نفت و گاز، ایجاد زمینه‌ای جدید برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افشای اطلاعات کشور ‌شود و خروج از آن نیز هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت. البته با تغییر برنامه مشارکت ملی معین مدنظر (INDC) و همچنین تأمل بیشتر در تصویب این موافقت‌نامه و بررسی کارشناسانه آن در مجلس شورای اسلامی می‌توان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.

دانلود کنید:

بررسی_موافقت_نامه_پاریس_- ۱۰۳۲

جزئیات گزارش

شماره گزارش

1032

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۲-۱۴