تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۶۹

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۶۹

شصت و نهمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع  سرپرست وزارت علوم : تحقیقات دانشجویی با عدم
هدفمندی روبرو است و معاون شورای عتف: شرک تهای دان شبنیان بدون تأییدیه
تسهیلات دریافت می کنند در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

برگزیده علم و فناوری-معیار ۶۹

جزئیات گزارش

شماره گزارش

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۷-۲۸