تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۸۴

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۸۴

هشتاد و چهارمین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره نفت آمریکا جایگزین نفت ایران می شود و ایران از توافق کاهش تولید نفت حمایت
می کند  مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

اخبار برگزیده انرژی -۸۴

جزئیات گزارش

شماره گزارش

84

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۷-۲۸