تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

رصد هفتگی صنعت- شماره۹۶

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > رصد هفتگی صنعت- شماره۹۶

نود و ششمین بسته خبری «متن صنعت» منتشر شد. دو موضوع بنگاه های کوچک در نیمه نخست
امسال ۸۰۰ میلیون دلار صادرات داشتند و صادرکنندگان از رقابت منفی با یکدیگر خودداری کنند  این هفته بررسی شده است.


دانلودکنید:

اخبار_برگزیده_صمت_شماره_۹۶

جزئیات گزارش

شماره گزارش

96

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۷-۲۸