تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۷۷

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۷۷

هفتاد و هفتمین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره موضوعات روسیه از ماه آینده واردات نفت از ایران را آغاز می کند و «توتال » بخش نفت شرکت «مرسک » را خرید مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

رسا ۷۷

جزئیات گزارش

شماره گزارش

77

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۶-۰۴