تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

بینش(رصد هفتگی پول و بانک)- شماره ۴۴

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > بینش(رصد هفتگی پول و بانک)- شماره ۴۴

چهل و چهارمین رصد هفتگی «بینش» که به مهم‌ترین تحولات حوزه پول و بانک در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع بانک مرکزی: ضریب فزاینده در پایان خردادماه ۹۶ ، به عدد ۷٫۱رسید و کارشناس مسائل بانکی: کسی نسب تها و مقررات بانک
مرکزی را رعایت نکرده است در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود کنید:

بینش- شماره ۴۴

جزئیات گزارش

شماره گزارش

44

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۶-۰۴