۱۴اردیبهشت/۹۶

بررسی لایحه دولت مبنی بر برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستا

مقدمه آذرماه سال ۹۵، لایحه یک فوریتی برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی) در مجلس تصویب شد[۱]؛ توضیح آنکه دولت در ابتدا تصمیم داشت بهبیشتر…

۰۲اردیبهشت/۹۶

کشاورزي، موتور محرك تولید و اشتغال در فضاي اقتصادي کشور

مقدمه کشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه بخش غالب در اقتصاد ملی محسوب میشود. بررسی روند تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف، نشاندهنده نقش و اهمیت بخش کشاورزي در توسعه پایداربیشتر…

۱۸اسفند/۹۵

بررسی مصوبه مجلس پیرامون مالیات بر ارزش افزوده

 مقدمه است که مصرفکننده )خریدار( آن را به همراه بهای خرید کالا یا » مالیات غیرمستقیمی « مالیات بر ارزش افزوده خدمات میپردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات دریافتیبیشتر…

۱۶اسفند/۹۵

نگاهی به فعالیتهای شرکت توتال در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

مقدمه در آبان ۹۵ موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتالبیشتر…