۰۶آبان/۹۶

جوانه (رصد هفتگی کشاورزی)- شماره ۹۸

نود و هشتمین رصد هفتگی «جوانه» که به مهم‌ترین تحولات حوزه کشاورزی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع  شریعتمداری رئیس کارگروه تنظیم بازار شد و واردا ت چی ها می خواهندبیشتر…

۰۶آبان/۹۶

معیار (رصد هفتگی علم و فناوری)-شماره ۷۰

هفتادمین رصد هفتگی «معیار » که به مهم‌ترین تحولات حوزه  علم و فناوری در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع  گزینه پیشنهادی وزارت علوم: اصلاح طلبم و راه فرجی دانا رابیشتر…

۲۲مهر/۹۶

جوانه (رصد هفتگی کشاورزی)- شماره ۹۶

نود و ششمین رصد هفتگی «جوانه» که به مهم‌ترین تحولات حوزه کشاورزی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع  بخش کشاورزیِ سازمان توسعه تجارت باید در اختیار وزارت کشاورزی باشد و وامهایبیشتر…